Σύστημα Επιλογής Καταρτιζομένων σε Δ.Ι.Ε.Κ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για Μαθητεία

Είσοδος Δημιουργία Λογαριασμού

21-01-2019: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι και την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

16-01-2019: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Στο σύστημα αυτό μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας προκειμένου να συμμετέχετε στη διαδικασία επιλογής καταρτιζομένων για τα τμήματα Μαθητείας των Δ.Ι.Ε.Κ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από σήμερα, Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 έως και την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 στις 10 π.μ..

Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να στέλνετε email στο lifelonglearning@minedu.gov.gr

Για άλλα θέματα σχετικά με την πρόσκληση μπορείτε να στέλνετε email στο mathiteia_diek@minedu.gov.gr