Σύστημα Επιλογής Καταρτιζομένων σε Δ.Ι.Ε.Κ του Υ.ΠΑΙ.Θ. για Μαθητεία

Είσοδος Δημιουργία Λογαριασμού

20-01-2020: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι και την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

16-01-2020: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Στο σύστημα αυτό μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας προκειμένου να συμμετέχετε στη διαδικασία επιλογής καταρτιζομένων για τα τμήματα Μαθητείας των Δ.Ι.Ε.Κ.

Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να στέλνετε email στο lifelonglearning@minedu.gov.gr

Για άλλα θέματα σχετικά με την πρόσκληση μπορείτε να στέλνετε email στο mathiteia_diek@minedu.gov.gr